×

Служба по трудова медицина ДАСЯН

Описание на фирмата

Ролята на служба по трудова медицина Дасян е да подпомага и консултира експресно работодателите при изпълнение на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). СТМ Дасян изготвя оценка на риска на работното място, провежда и издава удостоверение за завършен курс по здраве и безопасност при работа, организира профилактични медицински прегледи. Стремим се всички клиенти да изпълняват задълженията си свързани с ЗБУТ, да бъдат своевременно информирани за настъпили промени в нормативната база регламентираща ЗБУТ, да посрещат безпроблемно проверките от Главна инспекция по труда, като поддържат работния процес в здравословна и безопасна среда. През периода на своята дейност – 14 години от създаването си СТМ Дасян се е доказала като надежден и коректен партньор, изпълняващ стриктно и в срок своите задължения. СТМ Дасян се представлява и управлява от Лидия Петкова.

Пощенски код: 1233

Град: София

Улица: жк Банишора, ул. Софроний Врачански № 107, партер

ЕИК: 131180005

E-mail адрес : dasian@abv.bg

Уеб сайт: www.dasian-bg.com

Телефонен номер: Покажи

Снимки