×

Какво е Сертификат "Коректна фирма"?

Сертификатът "Коректна фирма" съществува на европейския пазар от 2013 г. Проектът е иницииран от CBOK Sp. Zoo. Sp. k. company в Рибник, Полша after the then observing, that ubiquitous Internet and the rapidly developing technology and interfere clearly changing existing business models. As the consequence of that, behavior and reactions of consumers also change. Latest technology makes the customers having an access to information about almost every product, service, company or institution. Informed consumers look for the information about companies whose tenders are using. They very often want to know if the organization is credible. To that end tenders of mobile devices spend a lot of time for researching the Web - reading about institutions they are interested. As a result of this information, the company from Rybnik came up with the idea to enable both - customers and businesses - to establish a joint dialogue. After the appropriate expertise, we have developed an innovative authorial research methodology that allowed - basing on created algorithm - to determine the term Opinion Coefficient. The company CBOK Sp. Zoo. Sp. k. examines an entrepreneur (at its own expense) based on specialized software according to the aforementioned algorithm. Currently, no other institution does not lead Analyses using this type of methodology. In just over a year, the Certificate Trustworthy Company has become a very popular and respected award by the entrepreneurs and customers. It is one of the most popular certificates issued in Poland.

Коефициентът на мнения е създаден на базата на специален алгоритъм. Това е цифрова съвкупност, която образува количеството негативни мнения по адрес на дадено предприятие, публикувани в интернет пространството. Всяка фирма е проверявана със специално изградена за тази цел програма за съществуващи срещу нея по всички интернет страници т. нар. "чувствителни фрази" - думи, негативно описващи дейността на дадено предприятие, описващи го като некоректно, както и други негативни качества, благодарение на които даден субект не подлежи на доверие. Това могат да бъдат изрази, определящи неговата недостоверност, както и други, поради които дадена фирма не е за препоръчване. След проверката на "Коефициента на мненията" - в зависимост от нейния резултат, фирмата получава възможност за участие в проекта "Коректна фирма". Негативният резултат дисквалифицира съответния субект за цялата година. Положителният резултат на дадено предприятие според алгоритъма "Коефициент на мненията" предоставя възможност на фирмата да получи Сертификат "Коректна фирма", както и да участва в проекта. В резултат на положителна проверка на алгоритъма "Коефициент на мнения" потенциалният участник в проекта се информира с телефонно обаждане от един от консултантите на фирма . Сертификатът "Коректна фирма" е документ, удостоверяващ безупречната репутация на фирмата в интернет пространството. Могат да го получат единствено фирми, които са с положителен коефициент на мнения. Донякъде това също е показател за удовлетвореност на клиентите.

Защо имате нужда от Сертификат "Коректна фирма"?

Сертификатът "Коректна фирма" е отличие, имащо за цел преди всичко да изгражда позитивна визия на предприятието в интернет средата, а това е свързано със създаване на добър имидж на фирмата. Един потенциален клиент, който влиза за пръв път в дадено предприятие, определено гласува по-голямо доверие към предприятието, което е отличено от външна, независима организация, отколкото към предприятие, което няма никакви подобни отличия. Благодарение на това, субекти, които могат да се похвалят със Сертификат "Коректна фирма" са смятани за коректни и изпълняващи услуги на високо ниво. Подобна роля изпълняват и стикерите, които можете да залепите на служебен автомобил или на витрината в магазина. Инициираният от дружеството проект има за цел достигане до максимален брой получатели с информацията, че дадено предприятие се отличава спрямо конкуренцията. Компанията отделя големи финансови средства за промотиране на субекти притежаващи Сертификат "Коректна фирма". Основата за изграждането на имиджа е електронната визитка на уеб страницата www.

Какво има в пакета?

В случай че дружеството прояви интерес за участие в проекта и получаване на вариант на Сертификата на хартиен носител, получава по куриер пакет, който включва:

  • стикери с лого "Коректна фирма", които могат да бъдат залепени на кола или витрина. Стикерите са внимателно изработени, водоустойчиви, с много високо качество, затова могат да се използват от фирмата доста дълго време.
  • При влизане във фирмения си профил в платформата www., всеки един участник в проекта може да направи редакция на електронната си визитка: добавяне на обща информация за фирмата, информация за работното време, текущи промоции или да представи фото галерия.
  • Хартиената версия на Сертификата е отпечатана на елегантна хартия. Това е документ, който е атестация на факта, че компанията е действително надеждна. На Сертификата са изписани пълното наименование на компанията, както и причината за издаването му. Той може да се постави навсякъде в помещенията на дружеството.
!

Всяка поръчка съдържа фактура по ДДС, която документира реализираната транзакция. Знаейки за многобройните измамни фирми (а именно тези, които действат в сектора на телефонните продажби или т. нар. телемаркетинг), стремящи се да таксуват клиентите с различни продажби, абонаменти и др., дружеството декларира, че поисканата при получаването на Сертификат "Коректна фирма" сума, се заплаща еднократно. Във връзка с гореспоменатото, тя не се обвързва с никакви допълнителни циклични такси и абонаменти. Такава декларация не се изисква при този тип транзакции, но въпреки това, при желание от клиент, ние добавяме към пратката декларация за еднократен разход - като допълнително потвърждение за добрата практика на фирмата. Едновременно се явява като гаранция, че няма допълнителни плащания. Получаването на Сертификата е свързано с еднократно заплащане за активация на електронната визитка и куриерска доставка на пакета с рекламни материали. Цялата сума се заплаща чак при получаване на пратката. За всичко е издадена фактура, от която може да се извади заплатеното ДДС, а останалата част от сумата да се опише като разход на фирмата. Притежаването на сертификата е свързано с многобройни плюсове, които помагат в запазването на настоящите, както и в намирането на нови клиенти.

Защо електронна визитка?

Българското дружество промотира е-визитките на всички коректни фирми в различни търсачки. В днешно време интернет има огромна роля в обществото. Проведеното проучване от Центъра за нови технологии показва еднозначно, че над 90% от потребителите избират бъдещите си партньори спрямо презентацията на тяхната визия в интернет. Затова повечето клиенти или контрагенти преди да започнат сътрудничество търсят информация за бъдещия им партньор предимно вписвайки наименованието на фирмата и градa в Google. Титлата "Коректна фирма" създава позитивна е-визия на субекта в онлайн мрежата. промотира е-визитките на всички участници по данните изписани на сертификата. Във връзка с това, когато потенциален клиент напише града и данните на фирмата, може да намери сред първите резултати информация, че неговият бъдещ контрагент притежава статут на Коректна фирма. Автоматичен линк пренасочва към е-визитката на интернет страницата www.

Както виждаме, в даденият случай електронната визитка на дадена организация в сайта www. изпреварва публикации и артикули намиращи се по други страници, като goldenpages или бизнес гиганти, струващи няколко стотин лева годишно, без дори да бъдат свързани с някакви позитивни приноси, освен реклама в най-проста форма. Сертификатът "Коректна фирма" не е типична реклама. Той е по-скоро средство за изграждане на позитивна визия на фирмата в социалната мрежа, също както и извън нея. Горепосоченият пример отнасящ се за предприятието ВОДОЛЕЙ 67 ЕООД от Бургас показва, че след написването в Google на името на фирмата и града, получаваме информация, че дадената фирма е отличена от външна организация със Сертификат "Коректна фирма". Бъдещият партньор получава информация, че този субект е коректен и се характеризира с професионален подход към сътрудничеството и бизнеса. Нашата организация също излъчва периодични рекламни кампании на всички фирми притежаващи сертификата. Тези реклами се излъчват предимно по БТВ медиа груп.

Ние се стремим да се създадем общност от надеждни и лоялни предприемачи.

Фирматa от , освен комерсиалната си дейност, в голяма степен се движи към мисийна дейност - тя цели създаването на група от учтиви, коректни предприемачи, с които без никакви опасения да могат да работят както клиенти, така и останалите бизнес партньори. Провежданите за наша сметка изследвания на стопански субекти имат за цел изграждането на мрежа от предприемачи, които ще бъдат като гаранция, че след използването на техни продукти или услуги потребителите ще останат доволни. твърди, че всеки клиент има правото да работи с професионалисти. След всяко посещение на фирмата, на която са поверили изпълнението на своите поръчки, да се чувстват напълно удовлетворени, че са направил правилния избор. Също така всеки коректен и учтив предприемач трябва да се отличава от конкурентите, които изпълняват услугите си неправилно и непрофесионално. За фирмата от най-голямо значение са клиентите.