×

ГЕОЗАЩИТА ЕООД ВАРНА

Описание на фирмата

"ГЕОЗАЩИТА" - ЕООД - ВАРНА И З В Ъ Р Ш В А : -Изследователска и проучвателна дейност; геодезически изследвания; инженерно-геоложки и геофизични проучвания; морски изследвания -Проучва и проектира всички видове морски хидротехнически съоръжения и укрепителни противосвлачищни и противоабразионни мероприятия; -Строителна дейност, свързана с укрепване на терени; -Инвеститорски контрол на строящи се обекти; -Технически и екологически експертизи. УПРАВИТЕЛ 746 151 ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 500 482 ГЛ.ГЕОЛОГ 500 583 ГЛ.ПРОЕКТАНТ 500 584 ГЕОЛОЗИ И ПРОЕКТАНТИ 746 300 Ф А К С ++359 (052) 752 276 Е-mail: geoz_vn@mail.bg

Пощенски код: 9000

Град: Варна

Улица: Западна промишлена зона, ул."Уста Кольо Фичето" 22

ЕИК: 813152902

E-mail адрес : geoz_vn@mail.bg

Телефонен номер: Покажи

Снимки