×

АРМСОФТ ЕООД

Описание на фирмата

АРМСОФТ ЕООД е основана през 2004 г. българска компания - лидер сред фирмите, предоставящи продукти и услуги в областта на информационните технологии за по-добро административно обслужване на гражданите от общинските служби. Продуктите на АРМСОФТ ЕООД се използват в над 200 общински администрации и кметства и обхващат дейности по изготвяне на всички видове документи, издавани от службите по гражданско състояние. Също и цифровизиране на всички видове архивни регистри и други документи. Компанията предлага и решения за автоматизиране на дейностите в гробищни паркове и др. Основна цел е подпомагане на общинските администрации за прилагане на съвременни софтуерни решения, създавайки условия за технологично развитие и подобряване на обслужването на гражданите, както и на качеството и сигурността на работа на администрациите като цяло.

Пощенски код: 1592

Град: София

Улица: жк Дружба бл.127, вх А ет. 3 ап 6

ЕИК: 131253853

E-mail адрес : office@arm-soft.net

Уеб сайт: http://arm-soft.net

Телефонен номер: Покажи