×

РЕФОРТ ЕООД Строителна фирма

Описание на фирмата

Нашата репутация е ключов актив в бизнеса ни – същността на това, е от основно значение за нашия успех в дългосрочен план. Тя дава възможност на нашите клиенти, служители, партньори, доставчици, инвеститори и на много сектори с които работим, да ни се доверят и да правят бизнес с нас. Съвсем основателно контрола, на фирмата е насочен към репутацията безкомпромисно, която се увеличава, и очакваните от нас стандарти се покачват. Контрола е насочен и при спазване на всички законови и под законови актове, където и да се работи, и с прилагане на нашите собствени стандарти, които са по-строги дори, ние прилагаме на практика нашите принципи и ценности. Обикновено, каквото не е наред и какво е правилно, е очевидно, но пригането на точни и ясни насоки, е важна предпазна мярка срещу грешки и техните последици. Нашият Кодекс за поведение ни дава за всичко ясна рамка, в която да се вземат решения. Ч

Пощенски код: 8000

Град: Бургас

Улица: ж.к.Възраждане, ул.Цар Асен I, бл.95, ет.1

ЕИК: 203562726

E-mail адрес : refort97@gmail.com

Телефонен номер: Покажи

Снимки