×

КАВАРНА ГАЗ ООД

Описание на фирмата

Дружеството “Каварна газ” ООД е основано през 1997 г. Основната цел, която си поставят създателите му, е да стане възможно използването на природния газ като гориво в различните сфери на промишлеността и бита. Предпоставка за това са откритите находища на газ на територията на Община Каварна, които са собственост на “ПДНГ” АД, гр.София и се експлоатират от поделението му в гр.Шабла. Към настоящия момент “Каварна газ”ООД притежава две лицензии: № Л-154-08/17.12.2004 г. Лицензия за осъществяване на дейността разпределение на природен газ на територията на община Каварна и община Шабла за срок до 17.12.2039 г. № Л-154-12/ 27.04.2009 г. Лицензия за осъществяване на дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Каварна и община Шабла за срок до 17.12.2039 г.

Пощенски код: 9650

Град: Каварна

Улица: УЛ. ДОБРОТИЦА 23

ЕИК: 124058739

E-mail адрес : kavarnagas@abv.bg

Уеб сайт: http://kavarnagas.my.contact.bg/

Телефонен номер: Покажи

Снимки