×

Д-Р ВАНЯ МАНЕВСКА ДЕНТАЛЕН ЛЕКАР

Описание на фирмата

Клиниката е проектирана по всички изисквания на съвременната стоматология. Разполага със собствен рентген за секторни, панорамни и телерентгенографски снимки, както и със собствена зъботехническа лаборатория. По този начин постига затворен цикъл на комплексна диагностика и лечение на най-съвременно равнище. Денталестетик е в договорни отношения и работи със здравна каса. В стоматологична клиника Денталестетик вие ще получите професионално стоматологично обслужване, индивидуален подход и план на лечение. На всеки пациент се изработва досие, в което се проследява лечението от момента на започване , години наред след това. Всички лични данни се съхраняват доверено в архива на практиката. Всичко това, съчетано с една комфортна обстановка и колектив, който има за цел да уважи вашето време и вашите очаквания за професионализъм.

Пощенски код: 4000

Град: Пловдив

Улица: Бул. Христо Ботев 105 А

ЕИК: 0

E-mail адрес : info@dentalesthetic.biz

Уеб сайт: www.dentalesthetic.biz

Телефонен номер: Покажи