×

Строителна фирма ЗАПРЯНОВИ-03 ООД

Описание на фирмата

Строителна фирма "ЗАПРЯНОВИ-03", се намира в гр. Асеновград, с предмет на дейност строителство в страната и чужбина и извършва следните видове дейности : Ниско  строителство : Вертикална  планировка , пътно  строителство  и  ремонт  на  всички  видове  пътни  настилки, улично  и  площадково  кабелизиране  високо  напрежение, улични  и  площадкови  водопроводи  и  канализации, напоителни системи. Високо  строителство : Изкопни, зидарски, кофражни, бетонови, армировъчни  и  покривни  работи, мазачески, бояджийски, изолаторски, облицовъчни  и  всички  останали  довършителни  работи, железарски , дърводелски  и  стъкларски  работи, сградни  водопроводни, канализационни. Фирмата разплолага със собствен Бетоновъзел, цех за бетонови изделия, пресевно – трошачна инсталация за добив на инертни материали.

Пощенски код: 4230

Град: Асеновград

Улица: ул.Васил Левски 5

ЕИК: 0

E-mail адрес : zapryanovi@abv.bg

Уеб сайт: www.zapryanovi.com

Телефонен номер: Покажи