×

Становище от КЗП и Сертификат Коректна Фирма


В последно време се появиха доста спекулации, относно дейността на нашата фирма. Сертификат Коректна Фирма се издава на предприемачи, за които не са открити негативни мнения в интернет пространството. От началото на 2016г въведохме допълнителна повторна, ръчна проверка за негативни мнения. Издаването на този сертификат е започнало през 2013г в Полша, а в момента проектът се реализира успешно в 8 държави.

В тази връзка бихме желали да отбележим, че във въпросната официална публикация от страна на КЗП НИКЪДЕ НЕ СТАВА ВЪПРОС ОТНОСНО СЕРТИФИКАТ „КОРЕКТНА ФИРМА”. Нещо повече, на сайта на КЗП няма поместени изображения или графики, от които би могло да стане ясно, че информацията се отнася до конкретния сертификат „Коректна фирма”. В същото време, няколко онлайн издания, са поместили на своите страници изображения на сертификата, издаван от ИЦНКМ, като неаргументирано и тенденциозно се твърди, че официалната публикация на КЗП всъщност касае издаването на сертификат „Коректна фирма” – твърдение, което по никакъв начин не би могло да бъде изведено от публикацията на КЗП. В допълнение, бихме искали да фокусираме Вашето внимание и върху факта, че на ИЦНКМ не са връчвани каквито и да е документи или книжа от КЗП досежно установяването на нарушения или налагането на санкции от каквото и да е естество. Не ни е известно и издаването на такива актове срещу ИЦНКМ.

През последнта година възникнаха няколко фирми издаващи подобни сертификати без точно определени критерии, има голяма вероятност съобщението на КЗП да се отнася до някоя от въпросните нови фирми.