×

Завод за шлифовъчни машини АД ЗШМ АД

Описание на фирмата

ЗШМ АД осъществява ремонтна и сервизна дейност на машини и съоражения. Обособено е звено за ремонт и модернизация на всички видове металообработващи машини-шлифовъчни машини, стругове,фрези, пробивни машини и др. Ремонтираните и модернизираните машини след преминаване на тестови операции получават гаранция за извършените им дейности и подобрения.

Пощенски код: 4230

Град: Асеновград

Улица: ул.Козановска 13

ЕИК: 825400825

E-mail адрес : zshm@zshm-as.com

Уеб сайт: www.zshm-as.com

Телефонен номер: Покажи