×

"Консултантска оценителска група"ООД

Описание на фирмата

"Консултантска оценителска група" ООД е създадена през 2008г. Основен предмет на дейност - оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия, активи. Изготвяне на съдебни и частни експертизи в областта на строителството. Управител: инж.Николина Кирилова

Пощенски код: 1505

Град: София

Улица: ж.к. РЕДУТА, КАДЕМЛИЯ No 40, ет. 1, ап. 2

ЕИК: 200099066

E-mail адрес : kogrupa@abv.bg

Телефонен номер: Покажи