×

Affreticaffe "СЕРВИЗСТРОЙ" ЕООД

Описание на фирмата

„СЕРВИЗСТРОЙ” ЕООД гр. Русе е дружество, което е вписано в Регистъра за търговски дружества през 1996 г. От 2000 г. започва нашия дългогодишен опит във вендинг дейността и дистрибуция на консумативи за монетни автомати за топли напитки. От 2005 г. „Сервизстрой” ЕООД гр. Русе е дружество, което притежава Сертификат за въвеждане и поддържане Система за управление на качеството /СУК/, която е съобразена и разработена в съответствие с международните изискванията на ISO 9001:2008, която система поддържаме и в момента. През 2010 г. създадохме наша марка кафе „AFFRETI”, регистрирана през 2012 г. както в Патентно ведомство на Република България, така и в Европейския съюз. До момента сме разработили 5 /пет/ бранда кафе, доказали се с високото си качество не само на българския пазар. Kафето на зърна е с висока плътност, подчертан характер и мек вкус, които гарантират истинското удоволствие.

Пощенски код: 7012

Град: Русе

Улица: бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ No 123, вх. В, ет. 4

ЕИК: 0

Телефонен номер: Покажи