×

"ЕВРОПА 7" ОСООД Строителна Компания

Описание на фирмата

Основната дейност на фирма " Европа - 7 " ЕООД е строителство на жилищни и не жилищни сгради . Фирмата изпълнява комплексен строителен инженеринг и инвестиционна дейност . "Европа - 7 " ЕООД разполага със строителна техника , инвентар , транспортни средства и недвижими имоти , което е предпоставка за обхващане на всички видове строителни дейности . Фирмата работи с опитен управленски и инженерен екип , както и с висококвалифицирани строителни работници . Наличието на собствена материална база и добре организиран трудов ресурс дават възможност за изпълнение на всички видове СМР , свързани с модерното жилищно и административно строителство .

Пощенски код: 2140

Град: Ботевград

Улица: ул.Александър Стамболийски 18

ЕИК: 131202129

E-mail адрес : semex1978@abv.bg

Телефонен номер: Покажи