×

ПЕТКО ЗЛАТЕВ СТОЙНОВ майстор - лютиер изработка и реставрация на струнни музикални инструменти

Описание на фирмата

Пощенски код: 6100

Град: Казанлък

Улица: ж.к. Изток, бл. 24, вх. А, ет. 7, ап. 19

ЕИК: 123132065

E-mail адрес : petkozlatev@yahoo.com

Уеб сайт: www.violinstoinov.com

Телефонен номер: Покажи