×

"БЕРКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. Априлци производство на метални заварени конструкции за пътностроителна техника

Описание на фирмата

Пощенски код: 5641

Град: Априлци

Улица: ж.к. Зла река, ул. Стара планина № 58

ЕИК: 0

E-mail адрес : p.peevski@berco.com

Телефонен номер: Покажи