×

"Вал Експерт" ЕООД

Описание на фирмата

Основният спектър услуги, които предлагаме е в областта на оценяването. Нашите специалисти извършват основно оценки на недвижими имоти, земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, машини и съоръжения и интелектуална собственост. Ние винаги сме готови да обсъдим индивидуално поставените задачи и да потърсим решение, давайки професионален съвет и насоки. Услуги - Консултации - Оценки при покупка, продажба или делба на недвижим имот. консултативни оценки за недвижими имоти, , земеделски земи, поземлени имоти в горски територии, машини и съоръжения и интелектуална собственост. при разрешаване на имуществени спорове: - разделяне - наследство - дарение. при различни имуществени права: - право на преминаване - право на ползване - право на надстрояване - право на строеж. определяне начална тръжна цена за продажба или наем. площообразуване и други.

Пощенски код: 8000

Град: Бургас

Улица: Цар Асен I №25

ЕИК: 200555858

E-mail адрес : office@val.company

Уеб сайт: www.val.company

Телефонен номер: Покажи

Снимки