×

ПРОЕКТАНСКО БЮРО "ВИТЕЛКОМ" ЕООД рег. № 0052ПБ/2009 год. управител инж. Станислав Видев

Описание на фирмата

Пощенски код: 6300

Град: Хасково

Улица: бул. Васил Левски № 63, вх. Е, ет. 3, ап. 7

ЕИК: 0

Телефонен номер: Покажи