×

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ДЪЛГОПОЛ ДИРЕКТОР ЦВЕТА НИКОЛАЕВА КОСТОВА

Улица: ул. Ив.Вазов 11 Град: Дългопол ЕИК: 81365
Телефонен номер: >Покажи

ЖЕЛЕВ ТРЕЙД ЕООД УПРАВИТЕЛ Г-Н ЖЕЛЮ МИХОВ КРЪСТЕВ

Улица: УЛ.ХРИСТО БОТЕВ 28 Град: Дългопол ЕИК: 0
Телефонен номер: >Покажи

"Автошкола Калина"- Иван Иванов

Улица: ул георги димитров 109 Град: Дългопол ЕИК: 813011104
Телефонен номер: >Покажи

Д-Р РУСКА ИВАНОВА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-МЕДИКА 55"

Улица: ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 21 вх. А Град: Дългопол ЕИК: 103536381
Телефонен номер: >Покажи

ЕТ КАМЕЛИЯ 83 КАМЕЛИЯ ИЛИЕВА

Улица: ул. "Христо Михайлов" No 32 Град: Дългопол ЕИК: 203825951
Телефонен номер: >Покажи